Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: SBERA, PM₂.₅

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
16.06.2004 Environnement SA, MP101M 25