Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: CVODM, NO₂

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
02.12.2003 31.10.2012 odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda) 5