Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TCERD, SO₂

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
26.08.2003 15.06.2004 Radiello, pasivní dozimetr 4