Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: CKOCD, SO₂

Aktualizováno: 06.01.2022 03:45 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
23.03.2004 18.05.2004 Radiello, pasivní dozimetr 4