Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: BBNFM, NOₓ

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.1984 31.07.2003 odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda) 5