Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TOPOM, NOₓ

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.10.1991 31.12.1996 odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda) 5