Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TOPOA, PM₁₀

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.2019 Environnement SA, MP101M 25