Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: SMBOA, PM₂.₅

Aktualizováno: 17.03.2023 03:40 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.03.2014 Environnement SA, MP101M 25 ISIS