Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TCER0, PM₁₀

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.2014 20.07.2015 Sven Leckel, SEQ 47/50 7 V roce 2013 byla data PM10 dodávána pod registrací TCERM kvůli ročnímu měření z dotace KÚ MSK /střídavě s PAH/
21.07.2015 Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený 55