Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TCERM, PM₁₀

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.2013 31.12.2013 Sven Leckel, SEQ 47/50 7 Pouze v roce 2013 byla data PM10 dodávána pod registrací TCERM kvůli ročnímu měření z dotace MSK); jinak PM10 v programu TK