Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2013, Ostatní

Počet překročení hodnoty imisního limitu,
červeně vyznačené překročení imisního limitu

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2014 04:14 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 1 hodina 350 24 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 UVSLA Výsluní ČEZ ORGREZ,a.s. 1 513,1 99,5
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
SO2 24 hodin 125 3 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
NO2 1 hodina 200 18 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TSUNA Šunychl ČEZ ORGREZ,a.s. 1 246,2 97,9
2 ZZLTK Zlín-Svit MZLl Ekovia 1 229,0 100,0
3 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 1 215,8 99,6
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
CO 8 hodin 10000 0 µg/m3
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
PM10 24 hodin 50 35 µg/m3
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení Maximální koncentrace Úplnost dat
1 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 129 217,9 98,0
2 TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 87 223,5 99,1
3 TSUNA Šunychl ČEZ ORGREZ,a.s. 81 213,6 97,6
4 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 75 208,6 99,6
5 BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno Statutární město Brno 72 136,3 91,8
6 BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno Statutární město Brno 69 138,9 91,3
7 MSMUK Šumperk MÚ MŠUM Ekovia 55 127,0 100,0
8 ZZLTK Zlín-Svit MZLl Ekovia 48 121,0 100,0
9 ARERK Pha5-Řeporyje ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Usti n/L 41 152,0 99,5
10 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 41 117,5 91,5
11 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 34 139,4 91,8
12 UMLAA Milá ČEZ ORGREZ,a.s. 34 120,7 98,8
13 TKAOK Karviná-ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Karviná 33 182,0 98,6
14 SSTEM Stehelčeves ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 32 98,0 19,7
15 BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno Statutární město Brno 26 105,4 92,4
16 UKOSA Kostomlaty pod Mileš. ČEZ ORGREZ,a.s. 23 114,6 98,8
17 SBUSM Buštěhrad ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 23 95,0 19,7
18 SKLCM Kladno-Vrapice ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha 23 92,0 19,5
19 EUOPA Ústí n.Orl.-Podměstí ZÚ Ústí nL ZÚ se sidlem v Ústi n/L 22 92,5 100,0
20 BHODA Hodonín ZÚ, SMOva Odd.faktorů prostředí 22 74,6 100,0
21 UDROA Droužkovice ČEZ ORGREZ,a.s. 21 105,7 98,8
22 ULPRA Libkovice pod Řípem ČEZ ORGREZ,a.s. 18 83,9 99,3
23 JJIZM Jihlava-Znojemská ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava 16 71,0 99,5
24 KCHEM Cheb-ESKA HEL Cheb Hygienické a ekologické lab. Cheb 14 95,0 84,1
25 PKLSA Klatovy soud ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň 11 116,4 100,0
26 MOLSA Olomouc-Šmeralova ZÚ, SMOva ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL 11 70,0 100,0
27 ASROM Pha10-Šrobárova SZÚ NRL pro venk. ovzduší 10 106,0 62,5
28 SKOAA Kolín SAZ ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha 9 62,9 100,0
29 ESTVA Svitavy ZÚ Ústí nL ZÚ se sidlem v Ústi n/L 9 61,6 100,0
30 UNVDA Nová Víska u Domašína ČEZ ORGREZ,a.s. 7 107,4 99,0
31 HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, prac.HK 6 67,6 100,0
32 BBNAM Brno-Masná ZÚ, SMOva Odd.faktorů prostředí 5 56,0 80,8
33 PPLRA Plzeň-Roudná ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň 3 87,6 100,0
34 UUKPM Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem 3 69,0 68,2
35 CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. ZÚ Ústí nL ZÚ-Ústí n/L, pracoviště České Budějovice 1 55,7 100,0
36 LTANM Tanvald ZÚ Ústí nL ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec 1 53,0 89,9