Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPMOA
Lokalita: Plzeň - mobil
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 64,2
2 22.01.2019 00:00 65,5
3 23.01.2019 00:00 64,7
4 24.01.2019 00:00 64,1
5 25.01.2019 00:00 59,0
6 02.02.2019 00:00 51,3
7 14.02.2019 00:00 61,7
8 15.02.2019 00:00 92,0
9 16.02.2019 00:00 86,2
10 17.02.2019 00:00 82,5
11 18.02.2019 00:00 112,4
12 19.02.2019 00:00 70,2
13 20.02.2019 00:00 52,5
14 21.02.2019 00:00 52,0
15 24.02.2019 00:00 63,9
16 25.02.2019 00:00 97,3
17 26.02.2019 00:00 63,9
18 27.02.2019 00:00 65,6
19 28.02.2019 00:00 62,9
20 22.03.2019 00:00 53,0
21 22.10.2019 00:00 51,5
22 24.10.2019 00:00 54,6
23 25.10.2019 00:00 51,1
24 05.12.2019 00:00 53,1
25 06.12.2019 00:00 54,7
26 11.12.2019 00:00 58,8
27 18.12.2019 00:00 62,0