Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MOLJA
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 82,0
2 22.01.2019 00:00 118,7
3 23.01.2019 00:00 74,3
4 27.01.2019 00:00 51,4
5 28.01.2019 00:00 60,7
6 30.01.2019 00:00 65,7
7 31.01.2019 00:00 97,3
8 06.02.2019 00:00 67,7
9 07.02.2019 00:00 77,5
10 08.02.2019 00:00 78,2
11 16.02.2019 00:00 76,9
12 17.02.2019 00:00 92,0
13 18.02.2019 00:00 100,4
14 19.02.2019 00:00 90,2
15 25.02.2019 00:00 84,8
16 26.02.2019 00:00 55,3
17 28.02.2019 00:00 57,0
18 01.03.2019 00:00 52,2
19 23.10.2019 00:00 63,2
20 24.10.2019 00:00 62,8
21 25.10.2019 00:00 74,0
22 26.10.2019 00:00 53,1
23 27.10.2019 00:00 52,6
24 11.12.2019 00:00 55,0
25 12.12.2019 00:00 60,1
26 17.12.2019 00:00 71,8
27 18.12.2019 00:00 71,2