Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTPMA
Lokalita: Teplice
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 51,5
2 21.01.2019 00:00 63,1
3 22.01.2019 00:00 69,5
4 23.01.2019 00:00 70,0
5 24.01.2019 00:00 53,9
6 02.02.2019 00:00 53,8
7 05.02.2019 00:00 54,7
8 08.02.2019 00:00 54,1
9 16.02.2019 00:00 71,2
10 17.02.2019 00:00 83,7
11 18.02.2019 00:00 86,4
12 19.02.2019 00:00 72,6
13 24.02.2019 00:00 62,0
14 21.10.2019 00:00 52,2
15 24.10.2019 00:00 64,0
16 30.12.2019 00:00 59,5