Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVYNA
Lokalita: Praha 9-Vysočany
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 75,0
2 22.01.2019 00:00 90,5
3 23.01.2019 00:00 66,3
4 24.01.2019 00:00 53,4
5 15.02.2019 00:00 63,7
6 16.02.2019 00:00 65,4
7 17.02.2019 00:00 81,5
8 18.02.2019 00:00 98,5
9 19.02.2019 00:00 61,9
10 24.02.2019 00:00 58,2
11 25.02.2019 00:00 59,0
12 27.02.2019 00:00 66,7
13 22.03.2019 00:00 51,5
14 09.04.2019 00:00 53,9
15 22.10.2019 00:00 53,1
16 19.12.2019 00:00 58,2