Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CTABA
Lokalita: Tábor
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 58,7
2 22.01.2019 00:00 57,9
3 24.01.2019 00:00 53,5
4 05.02.2019 00:00 54,0
5 15.02.2019 00:00 53,7
6 16.02.2019 00:00 52,0
7 17.02.2019 00:00 55,2
8 18.02.2019 00:00 73,8
9 19.02.2019 00:00 50,5
10 24.02.2019 00:00 65,0
11 25.02.2019 00:00 52,9
12 27.02.2019 00:00 53,4
13 28.02.2019 00:00 50,8
14 06.12.2019 00:00 51,9
15 17.12.2019 00:00 64,2
16 18.12.2019 00:00 77,9
17 19.12.2019 00:00 51,1