Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZUHRA
Lokalita: Uherské Hradiště
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 65,9
2 21.01.2019 00:00 123,0
3 22.01.2019 00:00 125,1
4 23.01.2019 00:00 106,7
5 24.01.2019 00:00 57,5
6 30.01.2019 00:00 68,9
7 31.01.2019 00:00 79,5
8 06.02.2019 00:00 78,8
9 07.02.2019 00:00 60,5
10 08.02.2019 00:00 55,4
11 16.02.2019 00:00 61,2
12 17.02.2019 00:00 64,9
13 18.02.2019 00:00 77,6
14 19.02.2019 00:00 78,2
15 20.02.2019 00:00 52,7
16 24.02.2019 00:00 56,4
17 25.02.2019 00:00 76,3
18 26.02.2019 00:00 56,5
19 01.03.2019 00:00 52,3
20 23.10.2019 00:00 58,2
21 24.10.2019 00:00 53,6
22 25.10.2019 00:00 60,5
23 31.10.2019 00:00 50,1
24 17.12.2019 00:00 53,5
25 18.12.2019 00:00 64,3
26 31.12.2019 00:00 52,8