Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULTTA
Lokalita: Litoměřice
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 59,6
2 22.01.2019 00:00 85,2
3 23.01.2019 00:00 69,3
4 24.01.2019 00:00 56,8
5 05.02.2019 00:00 56,0
6 06.02.2019 00:00 50,3
7 16.02.2019 00:00 59,5
8 17.02.2019 00:00 77,9
9 18.02.2019 00:00 77,8
10 19.02.2019 00:00 85,5
11 24.02.2019 00:00 51,2
12 25.02.2019 00:00 58,4
13 09.04.2019 00:00 53,2
14 24.10.2019 00:00 66,6