Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EPAUA
Lokalita: Pardubice Dukla
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 71,9
2 22.01.2019 00:00 72,3
3 23.01.2019 00:00 83,8
4 17.02.2019 00:00 67,9
5 18.02.2019 00:00 65,0
6 19.02.2019 00:00 61,2
7 22.10.2019 00:00 58,6
8 24.10.2019 00:00 57,0
9 25.10.2019 00:00 54,0
10 17.12.2019 00:00 52,5
11 18.12.2019 00:00 59,5