Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SKLSA
Lokalita: Kladno-Švermov
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 80,3
2 20.01.2019 00:00 72,2
3 21.01.2019 00:00 96,0
4 22.01.2019 00:00 128,3
5 23.01.2019 00:00 73,0
6 24.01.2019 00:00 65,8
7 25.01.2019 00:00 62,5
8 30.01.2019 00:00 51,7
9 31.01.2019 00:00 60,5
10 02.02.2019 00:00 57,4
11 05.02.2019 00:00 63,3
12 16.02.2019 00:00 90,8
13 17.02.2019 00:00 91,5
14 18.02.2019 00:00 109,5
15 19.02.2019 00:00 58,3
16 23.02.2019 00:00 60,9
17 24.02.2019 00:00 70,6
18 25.02.2019 00:00 50,8
19 22.03.2019 00:00 51,9
20 30.03.2019 00:00 53,6
21 31.03.2019 00:00 57,2
22 03.04.2019 00:00 50,6
23 21.10.2019 00:00 52,9
24 22.10.2019 00:00 69,9
25 23.10.2019 00:00 62,6
26 24.10.2019 00:00 58,6
27 25.10.2019 00:00 55,5
28 31.10.2019 00:00 62,0
29 16.11.2019 00:00 53,8
30 01.12.2019 00:00 50,9
31 04.12.2019 00:00 61,8
32 11.12.2019 00:00 59,3
33 12.12.2019 00:00 62,5
34 18.12.2019 00:00 50,7
35 19.12.2019 00:00 68,2
36 30.12.2019 00:00 54,5