Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 65,1
2 22.01.2019 00:00 71,2
3 23.01.2019 00:00 70,7
4 05.02.2019 00:00 54,5
5 15.02.2019 00:00 52,0
6 16.02.2019 00:00 63,2
7 17.02.2019 00:00 71,0
8 18.02.2019 00:00 76,0
9 19.02.2019 00:00 64,5
10 24.02.2019 00:00 53,0
11 28.02.2019 00:00 58,7