Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOPRA
Lokalita: Ostrava-Přívoz
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 71,5
2 19.01.2019 00:00 50,7
3 20.01.2019 00:00 181,3
4 21.01.2019 00:00 165,7
5 22.01.2019 00:00 134,4
6 23.01.2019 00:00 88,9
7 24.01.2019 00:00 64,2
8 25.01.2019 00:00 52,0
9 30.01.2019 00:00 74,8
10 31.01.2019 00:00 58,0
11 01.02.2019 00:00 65,7
12 06.02.2019 00:00 61,0
13 18.02.2019 00:00 57,4
14 19.02.2019 00:00 72,5
15 24.02.2019 00:00 53,9
16 25.02.2019 00:00 52,7
17 26.02.2019 00:00 61,5
18 01.03.2019 00:00 67,5
19 02.03.2019 00:00 73,5
20 22.03.2019 00:00 58,1
21 23.03.2019 00:00 59,9
22 03.04.2019 00:00 63,5
23 08.04.2019 00:00 53,0
24 09.04.2019 00:00 52,8
25 16.04.2019 00:00 52,6
26 24.09.2019 00:00 54,9
27 22.10.2019 00:00 55,6
28 23.10.2019 00:00 80,5
29 24.10.2019 00:00 60,1
30 25.10.2019 00:00 71,6
31 31.10.2019 00:00 80,9
32 01.11.2019 00:00 50,4
33 12.11.2019 00:00 56,8
34 20.11.2019 00:00 69,3
35 21.11.2019 00:00 60,8
36 25.11.2019 00:00 94,8
37 26.11.2019 00:00 69,7
38 02.12.2019 00:00 52,8
39 19.12.2019 00:00 65,0