Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTROA
Lokalita: Třinec-Kosmos
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2019 00:00 50,6
2 10.01.2019 00:00 78,8
3 11.01.2019 00:00 62,7
4 20.01.2019 00:00 100,8
5 21.01.2019 00:00 164,1
6 22.01.2019 00:00 96,8
7 23.01.2019 00:00 131,8
8 24.01.2019 00:00 72,7
9 25.01.2019 00:00 52,8
10 30.01.2019 00:00 53,9
11 06.02.2019 00:00 53,1
12 25.02.2019 00:00 52,8
13 01.03.2019 00:00 62,8
14 02.03.2019 00:00 56,2
15 14.04.2019 00:00 52,6
16 23.10.2019 00:00 53,0
17 25.10.2019 00:00 52,8
18 31.10.2019 00:00 62,5
19 20.11.2019 00:00 51,5