Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: SMTř.
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TTRKA
Lokalita: Třinec-Kanada
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 87,9
2 11.01.2019 00:00 53,8
3 20.01.2019 00:00 130,5
4 21.01.2019 00:00 159,6
5 22.01.2019 00:00 109,6
6 23.01.2019 00:00 159,5
7 24.01.2019 00:00 56,0
8 25.01.2019 00:00 57,8
9 30.01.2019 00:00 64,5
10 18.02.2019 00:00 58,1
11 26.02.2019 00:00 51,1
12 01.03.2019 00:00 64,0
13 02.03.2019 00:00 58,1
14 22.03.2019 00:00 54,6
15 09.04.2019 00:00 58,3
16 13.04.2019 00:00 59,6
17 14.04.2019 00:00 59,8
18 26.04.2019 00:00 54,4
19 14.06.2019 00:00 52,3
20 23.10.2019 00:00 54,3
21 25.10.2019 00:00 54,4
22 30.10.2019 00:00 51,3
23 31.10.2019 00:00 61,7
24 20.11.2019 00:00 77,1
25 21.11.2019 00:00 52,8