Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPSTA
Lokalita: Prostějov
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 69,7
2 22.01.2019 00:00 105,1
3 23.01.2019 00:00 83,6
4 28.01.2019 00:00 65,4
5 30.01.2019 00:00 63,8
6 31.01.2019 00:00 114,0
7 06.02.2019 00:00 65,6
8 07.02.2019 00:00 55,0
9 08.02.2019 00:00 69,6
10 09.02.2019 00:00 50,3
11 16.02.2019 00:00 51,6
12 17.02.2019 00:00 63,0
13 18.02.2019 00:00 74,9
14 19.02.2019 00:00 74,1
15 25.02.2019 00:00 66,5
16 23.10.2019 00:00 61,1
17 24.10.2019 00:00 62,6
18 25.10.2019 00:00 66,6
19 27.10.2019 00:00 50,9
20 12.12.2019 00:00 52,5
21 17.12.2019 00:00 50,9