Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPRRA
Lokalita: Přerov
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 58,4
2 21.01.2019 00:00 106,8
3 22.01.2019 00:00 111,5
4 23.01.2019 00:00 86,6
5 30.01.2019 00:00 72,0
6 31.01.2019 00:00 111,1
7 06.02.2019 00:00 80,8
8 07.02.2019 00:00 68,5
9 08.02.2019 00:00 51,5
10 16.02.2019 00:00 67,2
11 17.02.2019 00:00 82,5
12 18.02.2019 00:00 99,7
13 19.02.2019 00:00 87,4
14 24.02.2019 00:00 50,5
15 25.02.2019 00:00 81,9
16 26.02.2019 00:00 51,9
17 01.03.2019 00:00 54,8
18 02.03.2019 00:00 58,7
19 23.03.2019 00:00 57,8
20 23.10.2019 00:00 55,0
21 25.10.2019 00:00 63,9
22 26.10.2019 00:00 50,6
23 01.11.2019 00:00 50,6
24 12.12.2019 00:00 59,0
25 17.12.2019 00:00 100,7
26 18.12.2019 00:00 86,2