Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TKARA
Lokalita: Karviná
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 82,4
2 19.01.2019 00:00 61,2
3 20.01.2019 00:00 229,6
4 21.01.2019 00:00 233,3
5 22.01.2019 00:00 194,2
6 23.01.2019 00:00 81,2
7 25.01.2019 00:00 53,9
8 30.01.2019 00:00 78,9
9 31.01.2019 00:00 59,3
10 03.02.2019 00:00 51,8
11 06.02.2019 00:00 55,2
12 19.02.2019 00:00 60,2
13 24.02.2019 00:00 51,9
14 26.02.2019 00:00 64,3
15 01.03.2019 00:00 74,3
16 02.03.2019 00:00 68,1
17 20.03.2019 00:00 55,2
18 22.03.2019 00:00 59,3
19 23.03.2019 00:00 56,4
20 09.04.2019 00:00 67,6
21 18.04.2019 00:00 53,5
22 22.10.2019 00:00 53,2
23 23.10.2019 00:00 61,1
24 24.10.2019 00:00 53,4
25 25.10.2019 00:00 58,8
26 26.10.2019 00:00 52,2
27 31.10.2019 00:00 95,7
28 01.11.2019 00:00 70,3
29 20.11.2019 00:00 60,4
30 21.11.2019 00:00 50,9
31 25.11.2019 00:00 66,8
32 26.11.2019 00:00 89,3
33 11.12.2019 00:00 58,4
34 12.12.2019 00:00 67,6
35 13.12.2019 00:00 89,3
36 17.12.2019 00:00 67,0