Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: THARA
Lokalita: Havířov
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 71,7
2 20.01.2019 00:00 179,7
3 21.01.2019 00:00 185,2
4 22.01.2019 00:00 143,3
5 23.01.2019 00:00 87,8
6 25.01.2019 00:00 57,6
7 30.01.2019 00:00 65,8
8 31.01.2019 00:00 63,9
9 06.02.2019 00:00 57,9
10 18.02.2019 00:00 59,3
11 19.02.2019 00:00 73,8
12 24.02.2019 00:00 54,8
13 25.02.2019 00:00 56,1
14 26.02.2019 00:00 58,2
15 01.03.2019 00:00 68,0
16 02.03.2019 00:00 74,3
17 22.03.2019 00:00 55,5
18 23.03.2019 00:00 52,8
19 09.04.2019 00:00 56,1
20 13.04.2019 00:00 50,9
21 14.06.2019 00:00 53,0
22 23.10.2019 00:00 68,0
23 24.10.2019 00:00 50,9
24 25.10.2019 00:00 65,7
25 26.10.2019 00:00 55,9
26 31.10.2019 00:00 74,3
27 20.11.2019 00:00 61,7
28 21.11.2019 00:00 57,8
29 25.11.2019 00:00 80,1
30 26.11.2019 00:00 74,6
31 11.12.2019 00:00 50,9
32 12.12.2019 00:00 75,7
33 13.12.2019 00:00 52,6
34 17.12.2019 00:00 96,9
35 18.12.2019 00:00 51,8