Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TCTNA
Lokalita: Český Těšín
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 90,5
2 20.01.2019 00:00 190,7
3 21.01.2019 00:00 209,7
4 22.01.2019 00:00 173,8
5 23.01.2019 00:00 118,8
6 24.01.2019 00:00 53,0
7 25.01.2019 00:00 55,1
8 26.01.2019 00:00 52,4
9 30.01.2019 00:00 82,8
10 31.01.2019 00:00 58,5
11 06.02.2019 00:00 54,3
12 18.02.2019 00:00 55,8
13 19.02.2019 00:00 51,8
14 25.02.2019 00:00 54,6
15 26.02.2019 00:00 51,5
16 01.03.2019 00:00 67,2
17 02.03.2019 00:00 61,7
18 22.03.2019 00:00 53,3
19 09.04.2019 00:00 54,8
20 13.04.2019 00:00 52,4
21 14.04.2019 00:00 52,9
22 23.10.2019 00:00 59,0
23 25.10.2019 00:00 58,1
24 31.10.2019 00:00 72,0
25 20.11.2019 00:00 62,3
26 21.11.2019 00:00 60,9
27 25.11.2019 00:00 81,0
28 26.11.2019 00:00 69,5
29 12.12.2019 00:00 57,9
30 13.12.2019 00:00 60,0