Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOZRA
Lokalita: Ostrava-Zábřeh
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 72,3
2 20.01.2019 00:00 170,5
3 21.01.2019 00:00 161,1
4 22.01.2019 00:00 121,2
5 23.01.2019 00:00 85,5
6 25.01.2019 00:00 52,0
7 01.02.2019 00:00 55,5
8 19.02.2019 00:00 55,0
9 26.02.2019 00:00 54,2
10 01.03.2019 00:00 62,2
11 02.03.2019 00:00 74,5
12 22.03.2019 00:00 50,5
13 23.03.2019 00:00 60,2
14 08.04.2019 00:00 54,6
15 09.04.2019 00:00 54,0
16 16.04.2019 00:00 50,1
17 27.05.2019 00:00 51,5
18 24.09.2019 00:00 50,4
19 23.10.2019 00:00 72,0
20 25.10.2019 00:00 59,8
21 31.10.2019 00:00 79,7
22 15.11.2019 00:00 50,8
23 20.11.2019 00:00 61,9
24 21.11.2019 00:00 60,4
25 25.11.2019 00:00 94,6
26 26.11.2019 00:00 55,5