Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 69,9
2 20.01.2019 00:00 176,8
3 21.01.2019 00:00 170,1
4 22.01.2019 00:00 126,1
5 23.01.2019 00:00 77,3
6 25.01.2019 00:00 52,5
7 30.01.2019 00:00 60,9
8 01.02.2019 00:00 62,0
9 19.02.2019 00:00 56,6
10 26.02.2019 00:00 56,5
11 01.03.2019 00:00 61,8
12 02.03.2019 00:00 69,6
13 22.03.2019 00:00 54,0
14 23.03.2019 00:00 56,8
15 24.09.2019 00:00 51,8
16 23.10.2019 00:00 71,9
17 25.10.2019 00:00 69,0
18 31.10.2019 00:00 79,1
19 20.11.2019 00:00 63,0
20 21.11.2019 00:00 55,9
21 25.11.2019 00:00 87,7
22 26.11.2019 00:00 63,0
23 19.12.2019 00:00 51,9