Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UMOMA
Lokalita: Most
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 59,5
2 21.01.2019 00:00 70,3
3 22.01.2019 00:00 84,0
4 23.01.2019 00:00 79,3
5 24.01.2019 00:00 59,0
6 31.01.2019 00:00 50,8
7 02.02.2019 00:00 56,3
8 08.02.2019 00:00 56,8
9 16.02.2019 00:00 60,3
10 17.02.2019 00:00 69,7
11 18.02.2019 00:00 85,3
12 19.02.2019 00:00 69,6
13 24.02.2019 00:00 55,3
14 09.04.2019 00:00 59,8
15 25.07.2019 00:00 51,0
16 24.10.2019 00:00 53,0
17 12.12.2019 00:00 66,2
18 30.12.2019 00:00 54,2