Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTUSA
Lokalita: Tušimice
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 66,3
2 23.01.2019 00:00 67,6
3 24.01.2019 00:00 62,2
4 25.01.2019 00:00 55,3
5 02.02.2019 00:00 54,6
6 17.02.2019 00:00 57,9
7 18.02.2019 00:00 59,1
8 10.04.2019 00:00 51,9
9 13.10.2019 00:00 84,9
10 23.10.2019 00:00 50,7