Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVRSA
Lokalita: Praha 10-Vršovice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 53,5
2 20.01.2019 00:00 59,1
3 21.01.2019 00:00 86,2
4 22.01.2019 00:00 93,2
5 23.01.2019 00:00 77,8
6 24.01.2019 00:00 62,6
7 25.01.2019 00:00 61,0
8 02.02.2019 00:00 55,5
9 14.02.2019 00:00 57,6
10 15.02.2019 00:00 90,6
11 16.02.2019 00:00 79,9
12 17.02.2019 00:00 85,7
13 18.02.2019 00:00 113,3
14 19.02.2019 00:00 68,2
15 24.02.2019 00:00 66,2
16 25.02.2019 00:00 59,1
17 26.02.2019 00:00 59,4
18 27.02.2019 00:00 80,5
19 22.03.2019 00:00 54,8
20 23.03.2019 00:00 50,9
21 31.03.2019 00:00 71,8
22 03.04.2019 00:00 70,5
23 04.04.2019 00:00 58,2
24 22.10.2019 00:00 56,3
25 23.10.2019 00:00 59,6
26 24.10.2019 00:00 54,0
27 18.12.2019 00:00 54,3
28 19.12.2019 00:00 74,2