Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HVELM
Lokalita: Velichovky
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 63,6
2 23.01.2019 00:00 60,3
3 26.01.2019 00:00 55,5
4 06.02.2019 00:00 51,5
5 08.02.2019 00:00 53,3
6 18.02.2019 00:00 53,3
7 19.02.2019 00:00 53,9
8 25.02.2019 00:00 72,8
9 26.02.2019 00:00 54,7