Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: CVODM
Lokalita: Vodňany
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 51,0
2 22.01.2019 00:00 53,0
3 24.01.2019 00:00 62,0
4 02.02.2019 00:00 52,0
5 05.02.2019 00:00 63,0
6 06.02.2019 00:00 57,0
7 06.12.2019 00:00 51,0
8 18.12.2019 00:00 64,0