Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: ZVSHM
Lokalita: Vsetín - hvězdárna
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 76,2
2 21.01.2019 00:00 123,7
3 22.01.2019 00:00 85,0
4 23.01.2019 00:00 85,5
5 26.01.2019 00:00 65,9
6 06.02.2019 00:00 50,4
7 19.02.2019 00:00 58,5
8 25.02.2019 00:00 67,1
9 26.02.2019 00:00 54,5
10 02.03.2019 00:00 61,0
11 31.12.2019 00:00 56,6