Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: SBRLM
Lokalita: Brandýs n. Labem
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 53,0
2 21.01.2019 00:00 65,0
3 22.01.2019 00:00 90,0
4 23.01.2019 00:00 69,0
5 05.02.2019 00:00 55,0
6 06.02.2019 00:00 51,0
7 16.02.2019 00:00 53,0
8 17.02.2019 00:00 75,0
9 18.02.2019 00:00 79,0
10 19.02.2019 00:00 74,0
11 24.02.2019 00:00 65,0
12 27.02.2019 00:00 56,0
13 22.03.2019 00:00 51,0
14 19.12.2019 00:00 51,0