Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: MDSTM
Lokalita: Dolní Studénky
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 72,0
2 23.01.2019 00:00 87,1
3 26.01.2019 00:00 62,1
4 27.01.2019 00:00 59,8
5 28.01.2019 00:00 67,0
6 30.01.2019 00:00 59,4
7 31.01.2019 00:00 65,9
8 07.02.2019 00:00 68,3
9 08.02.2019 00:00 89,5
10 17.02.2019 00:00 55,1
11 18.02.2019 00:00 58,8
12 19.02.2019 00:00 54,8
13 03.04.2019 00:00 63,2
14 08.07.2019 00:00 60,4
15 25.07.2019 00:00 75,8
16 23.10.2019 00:00 53,2
17 24.10.2019 00:00 53,9