Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BBNFM
Lokalita: Brno-Kroftova
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 61,0
2 22.01.2019 00:00 85,9
3 23.01.2019 00:00 68,5
4 28.01.2019 00:00 56,4
5 08.02.2019 00:00 56,5
6 09.02.2019 00:00 52,7
7 17.02.2019 00:00 62,6
8 18.02.2019 00:00 73,3
9 19.02.2019 00:00 73,5
10 20.10.2019 00:00 52,1
11 21.10.2019 00:00 55,4
12 22.10.2019 00:00 54,3
13 23.10.2019 00:00 80,4
14 24.10.2019 00:00 78,9
15 31.10.2019 00:00 53,8