Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOPOA
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 63,3
2 20.01.2019 00:00 96,2
3 21.01.2019 00:00 131,0
4 22.01.2019 00:00 99,3
5 23.01.2019 00:00 83,2
6 31.01.2019 00:00 54,3
7 06.02.2019 00:00 52,0
8 18.02.2019 00:00 51,6
9 01.03.2019 00:00 58,8
10 02.03.2019 00:00 62,4
11 23.03.2019 00:00 54,6
12 24.09.2019 00:00 52,1
13 23.10.2019 00:00 60,5
14 25.10.2019 00:00 58,7
15 31.10.2019 00:00 67,3
16 15.11.2019 00:00 54,9
17 21.11.2019 00:00 59,7
18 25.11.2019 00:00 64,5
19 26.11.2019 00:00 52,3