Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MSTE
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: USTEA
Lokalita: Štětí
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 55,0
2 20.01.2019 00:00 60,5
3 21.01.2019 00:00 75,0
4 22.01.2019 00:00 104,3
5 23.01.2019 00:00 75,3
6 24.01.2019 00:00 59,2
7 02.02.2019 00:00 53,6
8 05.02.2019 00:00 74,1
9 06.02.2019 00:00 51,8
10 08.02.2019 00:00 53,0
11 15.02.2019 00:00 57,5
12 16.02.2019 00:00 89,6
13 17.02.2019 00:00 102,6
14 18.02.2019 00:00 103,7
15 19.02.2019 00:00 120,8
16 20.02.2019 00:00 52,3
17 24.02.2019 00:00 77,2
18 25.02.2019 00:00 77,7
19 28.02.2019 00:00 66,1
20 22.03.2019 00:00 61,5
21 23.03.2019 00:00 52,7
22 30.03.2019 00:00 52,2
23 31.03.2019 00:00 56,4
24 03.04.2019 00:00 53,9
25 09.04.2019 00:00 67,7
26 13.04.2019 00:00 64,2
27 23.04.2019 00:00 60,7
28 23.10.2019 00:00 52,5
29 24.10.2019 00:00 62,1
30 19.12.2019 00:00 60,2