Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: Letiště Pr
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALERA
Lokalita: Letiště Praha
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 55,0
2 21.01.2019 00:00 69,3
3 22.01.2019 00:00 94,0
4 23.01.2019 00:00 71,7
5 24.01.2019 00:00 62,8
6 25.01.2019 00:00 58,9
7 16.02.2019 00:00 54,5
8 17.02.2019 00:00 63,2
9 18.02.2019 00:00 88,7
10 03.04.2019 00:00 54,0
11 09.04.2019 00:00 65,7
12 10.04.2019 00:00 52,7
13 22.10.2019 00:00 52,2
14 23.10.2019 00:00 64,2