Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARERA
Lokalita: Praha 5-Řeporyje
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 57,7
2 20.01.2019 00:00 59,7
3 21.01.2019 00:00 81,4
4 22.01.2019 00:00 91,9
5 23.01.2019 00:00 67,1
6 24.01.2019 00:00 58,2
7 25.01.2019 00:00 52,4
8 02.02.2019 00:00 51,7
9 15.02.2019 00:00 51,4
10 16.02.2019 00:00 64,3
11 17.02.2019 00:00 88,8
12 18.02.2019 00:00 105,1
13 19.02.2019 00:00 55,3
14 24.02.2019 00:00 67,4
15 27.02.2019 00:00 55,8
16 22.03.2019 00:00 51,8
17 30.03.2019 00:00 50,1
18 03.04.2019 00:00 56,2
19 09.04.2019 00:00 60,9
20 23.10.2019 00:00 56,7
21 19.12.2019 00:00 65,0