Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TPISM
Lokalita: Písečná
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 90,3
2 21.01.2019 00:00 131,7
3 22.01.2019 00:00 79,8
4 23.01.2019 00:00 98,6
5 24.01.2019 00:00 64,6
6 25.01.2019 00:00 50,3
7 30.01.2019 00:00 70,4
8 31.01.2019 00:00 53,9
9 01.03.2019 00:00 61,5
10 22.03.2019 00:00 50,4
11 20.11.2019 00:00 54,5