Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MBELA
Lokalita: Bělotín
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 70,5
2 21.01.2019 00:00 106,9
3 22.01.2019 00:00 94,2
4 23.01.2019 00:00 86,1
5 30.01.2019 00:00 55,6
6 31.01.2019 00:00 70,2
7 06.02.2019 00:00 60,0
8 07.02.2019 00:00 52,0
9 08.02.2019 00:00 56,7
10 16.02.2019 00:00 54,4
11 17.02.2019 00:00 60,3
12 18.02.2019 00:00 71,8
13 19.02.2019 00:00 70,6
14 25.02.2019 00:00 70,0
15 26.02.2019 00:00 52,0
16 02.03.2019 00:00 66,0
17 23.03.2019 00:00 60,0
18 25.10.2019 00:00 68,0
19 31.10.2019 00:00 51,6