Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TRYCA
Lokalita: Rychvald
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2019 00:00 52,8
2 10.01.2019 00:00 79,5
3 19.01.2019 00:00 73,1
4 20.01.2019 00:00 217,6
5 21.01.2019 00:00 199,4
6 22.01.2019 00:00 163,0
7 23.01.2019 00:00 81,0
8 25.01.2019 00:00 58,3
9 30.01.2019 00:00 85,3
10 31.01.2019 00:00 78,2
11 01.02.2019 00:00 55,2
12 06.02.2019 00:00 69,5
13 18.02.2019 00:00 60,5
14 19.02.2019 00:00 69,0
15 24.02.2019 00:00 70,6
16 25.02.2019 00:00 59,4
17 26.02.2019 00:00 67,8
18 01.03.2019 00:00 68,1
19 02.03.2019 00:00 80,1
20 20.03.2019 00:00 60,2
21 22.03.2019 00:00 60,0
22 23.03.2019 00:00 64,7
23 29.03.2019 00:00 65,2
24 08.04.2019 00:00 53,4
25 09.04.2019 00:00 59,0
26 13.04.2019 00:00 53,4
27 18.04.2019 00:00 59,1
28 07.10.2019 00:00 55,4
29 23.10.2019 00:00 73,0
30 25.10.2019 00:00 65,6
31 26.10.2019 00:00 50,2
32 31.10.2019 00:00 79,7
33 01.11.2019 00:00 58,0
34 20.11.2019 00:00 58,7
35 25.11.2019 00:00 75,7
36 26.11.2019 00:00 70,0
37 11.12.2019 00:00 80,3
38 12.12.2019 00:00 66,8
39 13.12.2019 00:00 71,7
40 17.12.2019 00:00 74,7