Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EMTPA
Lokalita: Moravská Třebová - Piaristická.
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 51,5
2 20.01.2019 00:00 71,4
3 21.01.2019 00:00 89,0
4 22.01.2019 00:00 115,8
5 23.01.2019 00:00 82,4
6 26.01.2019 00:00 50,7
7 30.01.2019 00:00 95,4
8 31.01.2019 00:00 64,9
9 05.02.2019 00:00 68,4
10 06.02.2019 00:00 84,2
11 07.02.2019 00:00 67,2
12 08.02.2019 00:00 68,0
13 09.02.2019 00:00 53,5
14 16.02.2019 00:00 70,7
15 17.02.2019 00:00 81,9
16 18.02.2019 00:00 95,1
17 19.02.2019 00:00 77,4
18 25.02.2019 00:00 56,2
19 28.02.2019 00:00 58,1
20 24.10.2019 00:00 57,5
21 25.10.2019 00:00 58,2
22 17.12.2019 00:00 53,4
23 18.12.2019 00:00 74,4