Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNVA
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 07.01.2019 00:00 57,3
2 20.01.2019 00:00 51,1
3 21.01.2019 00:00 82,7
4 22.01.2019 00:00 107,5
5 23.01.2019 00:00 90,8
6 24.01.2019 00:00 66,5
7 26.01.2019 00:00 50,6
8 28.01.2019 00:00 57,0
9 07.02.2019 00:00 61,3
10 08.02.2019 00:00 57,1
11 16.02.2019 00:00 50,2
12 17.02.2019 00:00 67,6
13 18.02.2019 00:00 87,0
14 19.02.2019 00:00 84,7
15 25.02.2019 00:00 60,9
16 26.02.2019 00:00 54,5
17 27.02.2019 00:00 69,3
18 28.02.2019 00:00 69,7
19 20.03.2019 00:00 53,9
20 21.03.2019 00:00 66,1
21 22.03.2019 00:00 61,3
22 23.03.2019 00:00 55,3
23 02.04.2019 00:00 56,5
24 03.04.2019 00:00 68,3
25 23.10.2019 00:00 74,8
26 24.10.2019 00:00 75,7
27 25.10.2019 00:00 57,0
28 26.10.2019 00:00 57,0
29 27.10.2019 00:00 56,8
30 31.10.2019 00:00 51,9