Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HTRTA
Lokalita: Trutnov - Tkalcovská
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 64,0
2 23.01.2019 00:00 61,9
3 08.02.2019 00:00 50,4
4 19.02.2019 00:00 56,5
5 24.10.2019 00:00 53,2
6 18.12.2019 00:00 53,4